Rekonštrukcia hrobov

búracie práce

betónovanie základov

obklady

výmena poklopov

výmena pomníkov

obnova písma

konečná úprava hrobového miesta


Obnova hrobu

Rekonštrukciu hrobového miesta vykonávame na základe obhliadky aktuálneho stavu. Podľa potrieb navrhneme pracovný postup, ponúkneme dostupné riešenia a celkovú cenovú kalkuláciu. Po odsúhlasení rozsahu rekonštrukčných prác a cien zrealizujeme danú zákazku. Pre výkon prác zabezpečíme všetky potrebné mechanizmy ako aj stavebný či kamenársky materiál.

Image

Profesionálna obnova a rekonštrukcia hrobov