Pomníky a náhrobky na kľúč

betónovanie základov

obkladanie

prekrytia hrobov

výroba pomníkov

zhotovenie písma

kompletná realizácia hrobového miesta


Výstavba hrobu na kľúč

Profesionálne zhotovíme všetky murárske práce, vrátane výkopov základov. Zabezpečíme dodanie kompletných stavebných materiálov pre výstavbu hrobového miesta, postaráme sa o dovoz, výrobu kamenárskych častí. Osadíme poklopy a náhrobné kamene. Hrob postavíme presne podľa vašich požiadaviek, tak aby bol dôstojným miestom posledného odpočinku vašich najmilších.

Image

Stavba hrobov a pomníkov na kľúč